Finalitza la rehabilitació energètica de la façana de La Muntanyeta Bonavista

El nou equipament per a persones amb paràlisi cerebral, La Muntanyeta Bonavista, ja compta amb la façana rehabilitada. Els darrers mesos, els treballs s’han centrat en la rehabilitació energètica de la façana de l'edifici, concretament, dels mòduls de l’edifici ja existent. Les tasques que s’han realitzat són instal·lar l’envolvent, així com els tancaments exteriors.

Aquest projecte de rehabilitació energètica de la façana compta amb el suport del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), a través del programa d'ajudes per al a rehabilitació energètica d'edificis existents (PAREER-CRECE). L'ajuda rebuda està cofinançada pel Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el marc del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible del període 2014-2020, i ha permès finançar un 27% del cost total de la rehabilitació de la façana de l’edifici ja existent, que era un antic institut de secundària.

Amb aquesta intervenció s’ha assolit un estalvi energètic important. L’edifici existent, segons l’eina informàtica reconeguda per IDAE, tenia un consum de 97 kW/h per metre quadrat (m2) i any, i unes emissions de 17,04 kg de CO2 m2 i any, obtenint una qualificació amb lletra D. Després de la reforma, es millora aquesta qualificació passant a una lletra A, la millor possible, i es redueixen aquests valors. En concret, s’obté un consum de 88 kW/h per m2 i any, i unes emissions de 15,17 kg de CO2 per m2 i any.

En la següent fase d'instal·lacions, en la construcció de l’edifici, s’han proposat unes instal·lacions modernes i eficients, amb 100 kW de Geotermia, així com altres tècniques per reduïr els consums energètics del edifici. Es preveu, segons el mateix programa informàtic, que en aquesta segona fase la qualificació energètica de l’edifici, baixi els consums i les emissions. En concret, es preveu que el consum sigui de 62 kW m2 i any, i les emissions d'uns 10,6 kg de CO2 per m2 i any. Un dels objectius del nou equipament és aconseguir una etiqueta energètica A per a una gestió i manteniment posterior equilibrats i assumibles.

Ara els treballs continuaran en la façana dels nous mòduls que s’han construït en el marc del projecte La Muntanyeta Bonavista. El nou centre integral d’atenció a persones amb paràlisi cerebral donarà resposta a les necessitats de les persones amb pluridiscapacitat i les seves famílies, i permetrà acabar amb les llistes d’espera existents.