Avança la rehabilitació energètica de la façana de La Muntanyeta Bonavista

El nou equipament per a pesones amb paràlisi cerebral, La Muntanyeta Bonavista, ja llueix força avançat. Actualment, els treballs se centren en la rehabilitació energètica de la façana de l'edifici. Així doncs, com es pot veure a les fotografies, en moltes parts de l'edifici ja està instal·lat l'envolvent.

Així mateix, en aquestes darreres setmanes, s'han col·locat els tancaments exteriors. També s'estan realitzat les voreres que envolten l'edifici.

Pel que fa a la climatització de les aules i les sales interiors, s'ha acordat la situació de les reixetes, i s'han plantejat els traspassos dels forjats per al pas de les instal·lacions d'aire condicionat.

El projecte de rehabilitació energètica de la façana compta amb el suport del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), a través del programa d'ajudes per al a rehabilitació energètica d'edificis existents (PAREER-CRECE). L'ajuda rebuda està cofinançada pel Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el marc del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible del periode 2014-2020.