El nou edifici de Bonavista ja disposa de bona part dels tancaments exteriors

VISITA 004.23.98.2017 MediumAvui volem compartir de nou amb tots vosaltres l'avanç de les obres del nou edifici de Bonavista.

Com podreu observar a les imatges, l'obra està avançant en tot el seu conjunt. Actualment, s'està executant la part estructural que es correspon amb els tancaments exteriors, és a dir els murs corresponents a la façana. També s'estan realitzant les divisions interiors que necessiten d'una secció important per separar les activitats com és el cas, per exemple, del mòdul de cuina i dels serveis de bugaderia i vestidors. Així mateix, s'està preparant l'encofrat del tram d'escales que comunicaran la primera planta amb la planta baixa.

En uns dies es preveu que finalitzi aquesta tasca i serà moment aleshores de la projecció de l'estructura metàl·lica per a la seva protecció contra el foc. Posteriorment, es donarà inici a la realització de la distribució interior, amb la col·locació dels envans i la instal·lació dels premarcs de portes i finestres.

Com veieu doncs, tal i com us venim anunciant des de fa unes setmanes, l'obra segueix avançant a molt bon ritme i cada vegada va prenent més cos la imatge que tindrà el nou edifici un cop acabat.